/ 3 نظر / 169 بازدید
ava

SaLaMSa______________________SaLaMSaLa‏____ ‏______‏SaLaMSaLaMSaLa_______SaLaMSaLaMSaLaMS‏ ‏____‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLa___SaLaMSaLaMSaLaMSaLa‏ ‏___‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa_______SaLa‏ ‏__‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa_________SaLa‏ ‏_‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMS_______SaLa‏ ‏_‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaM______S‏ SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLa__SaL‏ SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa_S‏ SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLa‏ ‏_‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa‏ ‏__‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaM‏ ‏____‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa‏ ‏______‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa‏ ‏_________‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMS‏ ‏____________‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaM‏ ‏______________‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaM‏ ‏_________________‏SaLaMSaLaMSaL‏ ‏___________________‏SaLaMSaLa‏ ‏_____________________‏SaLaMS

ava

SaLaMSa______________________SaLaMSaLa‏____ ‏______‏SaLaMSaLaMSaLa_______SaLaMSaLaMSaLaMS‏ ‏____‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLa___SaLaMSaLaMSaLaMSaLa‏ ‏___‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa_______SaLa‏ ‏__‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa_________SaLa‏ ‏_‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMS_______SaLa‏ ‏_‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaM______S‏ SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLa__SaL‏ SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa_S‏ SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLa‏ ‏_‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa‏ ‏__‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaM‏ ‏____‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa‏ ‏______‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSa‏ ‏_________‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaMS‏ ‏____________‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaMSaLaM‏ ‏______________‏SaLaMSaLaMSaLaMSaLaM‏ ‏_________________‏SaLaMSaLaMSaL‏ ‏___________________‏SaLaMSaLa‏ ‏_____________________‏SaLaMS [گل]

علی

سلام واقعا قشنگ بودن مرسی