شعر

 

آرام آرام قدم نه

بر برگهای زرد پاییزی

براین عروس هزار رنگ تنهایی

رهسپارشوبه سوی او

نگاهت راتنها به زمین

به این ماوای تنها ونشسته در کمین

درژرفای اسرار نگاهت تنها بنگر به او

منگر کرانه ها را

در کمین توست اهریمن

شتابان رهسپار شوبه سوی او

به درگاه اهورای قلبت

حال

آرام آرام به پایان برسان قدم ها را

بایست با نگاهی به زمین

زیرآن درخت  تنها

به انتظار او

او که یغما گر یک تا تنهاست

بنگر به برگهای شتابان در جو

همراه کن قلب عاشقت را به استقبال آمدن آن طلایه دار مهربانی

و

عاشقتر از همیشه بمان به انتظار او

او که آغازی برای تمامی پایان هاست

 

                                                                              روناک جاوبدفر

 

/ 0 نظر / 7 بازدید