فیلم سینمایی کرامول - Cromwell

اطلاعات عمومی

در روز ۳۰ ژانویه سال ۱۶۴۹ میلادی چارلز اول ، پادشاه انگلستان در وایت هال در نزدیکی وست مینستر درشهر لندن گردن زده شد.

 

چارلز اول استوارت همواره در طول دوران سلطنتش با نمایندگان مجلس و پیوریتن های کلیسای آنگلیکن مخالفت و مبارزه کرده بود.

چارلز به دلیل مخالف هایش با مردم و نمایندگان مجلس به یک پادشاه مستبد شهرت یافته بود.

این مساله موجب ظهور جنبش های مردمی به سرکردگی اولیور کرامول یکی از نمایندگان مجلس می شود. پس از قتل چارلز اول ، کرامول به مرد قدرتمند کشور تبدیل می گردد.

کرامول با خونسردی قیام کاتولیک های ایرلند که علیه مجلس شورش کرده بودند را بی رحمانه سرکوب کرده و هزاران نفر را قتل عام می کند. آنگاه نوبت اسکاتلندی ها می شود تا به شدت سرکوب شوند.

کرامول که پس از این پیروزی از قدرت خود مطمئن شده بود مجلس را منحل کرده و یک مجمع شامل ۱۴۰ عضو که توسط ارتش تعیین شده بودند را جایگزین مجلس می کند.

در روز ۱۶ دسامبر سال ۱۶۵۳ میلادی کرامول به خود لقب رسمی لرد محافظ جمهوری را می دهد و تنها جمهوری تاریخ انگلستان متولد می شود.

اولیور کرامول در روز ۳ سپتامبر سال ۱۶۵۸ میلادی جان می سپرد و پسرش جانشین او می شود.

اما ریچارد کرامول به سرعت از قدرت کنار گذاشته می شود و ژنرال مانک برقراری دوباره سلطنت را تدارک می بیند و در روز ۲۹ مه سال ۱۶۶۰ میلادی با تاجگذاری چارلز دوم ، پسر چارلز اول سلطنت در انگلستان دوباره برقرار می شود.

به این ترتیب ، در روز ۳۰ ژانویه سال ۱۶۴۹ میلادی چارلز اول ، پادشاه انگلستان در وایت هال در نزدیکی وست مینستر در شهر لندن گردن زده شد.

/ 0 نظر / 223 بازدید